diseases and Treatments

ರೋಗಗಳು

ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪರಿಹಾರ । ಮಾರಕ ಕೋಳಿ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, Common Nati Koli diseases and Treatments in Kannada